Fysiotherapeut van de toekomst

Met de toenemende vergrijzing, maar ook door instroom van allochtonen met specifieke gezondheidsproblemen, wordt de zorg steeds complexer. Dit vraagt om deskundigheid op een hoog niveau.

Universitair geschoolde fysiotherapeuten zijn bij uitstek in staat om deze uitdaging het hoofd te bieden, en antwoord te geven op de vraag wat de beste behandeling is voor patiënten met complexe gezondheidsproblemen. Daarnaast krijgen fysiotherapeuten een steeds grotere rol in het voorkomen van aandoeningen (preventie), het opsporen van aandoeningen (screening), diagnostiek en het in teams behandelen van patiënten met meervoudige (chronische) klachten.

De bacheloropleiding Fysiotherapie bereidt studenten volledig voor op het veranderende zorglandschap, met veel aandacht voor wetenschappelijke onderbouwing van de beroepsuitoefening en verdieping in basisvakken (anatomie, fysiologie, onderzoek en behandeling, academische vaardigheden). Wij bieden een opleiding die jou uitdaagt en aansluit bij de huidige en te verwachten veranderingen in de gezondheidszorg. Als academisch opgeleide fysiotherapeut kun je straks wetenschappelijk onderbouwde zorg leveren, ben je een volwaardig gesprekspartner van eveneens academisch geschoolde huisartsen en specialisten en kun je een bijdrage leveren aan de onderbouwing en ontwikkeling van het vakgebied door middel van wetenschappelijk onderzoek.