Verschil met HBO

De belangrijkste verschillen tussen de opleiding fysiotherapie aan de universiteit (BSc en MSc) en de reguliere HBO opleiding fysiotherapie (professionele bachelor) zijn:

  • In een wetenschappelijke opleiding word je in principe opgeleid tot basis wetenschapper met in het vakkenpakket veel aandacht voor wetenschap en academische competenties.
  • In een wetenschappelijke opleiding die opleidt tot een specifiek beroep, bijvoorbeeld fysiotherapeut of arts, ligt het zwaartepunt van de opleiding op een combinatie van beroeps en wetenschapsgebonden bekwaamheden. Je moet zowel patiëntenzorg kunnen leveren als wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. In het HBO is er minder aandacht voor deze dubbelrol fysiotherapeut/onderzoeker. Het HBO leidt primair op tot gezondheidszorgprofessional.
  • Het studietempo op een wetenschappelijke opleiding is hoog, immers door de hierboven beschreven dubbelrol is ook het niveau hoog en de hoeveelheid stof die behandeld moet worden groot.
  • Je bent als academisch opgeleid fysiotherapeut een volwaardig deelnemer aan multidisciplinaire teams in eerste- en tweedelijnszorg met eveneens academisch geschoolde huisartsen en specialisten.
  • Je wordt dankzij jouw opleiding aan de universiteit in het Nederlandse zorglandschap dé specialist-clinicus voor bewegingsgerelateerde klachten: in de eerstelijn wordt verwacht dat je verantwoordelijkheid neemt over de functionele gezonheid van jouw patiënt.