Over SOMT en MAASTRICHT UNIVERSITY

Met meer dan 1.000 studenten is SOMT marktleider in professioneel masteronderwijs op het gebied van bewegingsgerelateerde klachten. Fysiotherapeuten en andere zorgverleners kunnen aan de SOMT een masteropleiding volgen in de Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie, Sportfysiotherapie en Fysiotherapie in de Geriatrie. Sinds september 2016 is het tevens mogelijk de masteropleiding Musculoskeletale Echografie voor Fysiotherapeuten te volgen.

Het onderwijs wordt ondersteund door onderzoek. SOMT is van mening dat integratie van wetenschappelijke kennis en een innovatieve, praktijkgerichte leeromgeving integraal deel uitmaken van een onderwijsprogramma.

Opleidingen van de SOMT zijn competentiegericht, dat wil zeggen dat kennis en vaardigheden geïntegreerd worden aangeleerd. Het onderwijs is daarom erg praktijkgericht. Het uitgangspunt is steeds (casuïstiek uit) de klinische praktijk. Voor elke onderwijsvorm die SOMT hanteert, zijn er aangepaste lokalen

OVER Maastricht University

De Maastricht University is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar ruim 16.000 studenten en 4.000 medewerkers nog steeds groeiende. De universiteit onderscheidt zich door haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs.

Dankzij de hoge kwaliteit van het onderzoek en onderwijs, maar ook een sterke maatschappelijke oriëntatie, heeft de universiteit in haar korte bestaan een solide reputatie opgebouwd. Ze wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend.

SAMENWERKING SOMT EN MAASTRICHT UNIVERSITY

De universitaire opleiding fysiotherapie is een gezamenlijk initiatief en opleidingsprogramma van de Faculteit 'Health, Medicine and Life Sciences' van de Maastricht University en de Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT) te Amersfoort.