Home Nieuws Nieuws

Studenttevredenheid hoger dan landelijk gemiddelde

10 juli 2018
Studenttevredenheid hoger dan landelijk gemiddelde

Net als vorig jaar is de tevredenheid van de studenten van SOMT University of Physiotherapy over hun opleiding in studiejaar 2017-2018 over de gehele breedte substantieel hoger dan het landelijk gemiddelde. Liefst 80,1% van de studenten is (zeer) tevreden over hun opleiding. Dit blijkt uit de gepubliceerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), editie 2018.

Studenttevredenheid SOMT University of Physiotherapy op basis van resultaten NSE 2018

De Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt jaarlijks onder studenten van universiteiten en hogescholen gehouden. De respons van SOMT-studenten was opnieuw uitstekend (39,8%); landelijk gaf bijna 36,2% van studenten gehoor aan de oproep om de enquête in te vullen.

Net als vorig jaar zijn SOMT-studenten zeer tevreden (scores ≥4,0 op een schaal 1-5) over:

  • de inhoud van de opleiding
  • de inhoudelijke en didactische kwaliteiten van docenten
  • de door hun verworven vaardigheden
  • het praktijkgerichte onderzoek in hun opleiding
  • de grootte van de groepen waarin de lessen plaatsvinden

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn SOMT-studenten meer tevreden over 15 van de 17 thema’s die zijn bevraagd.
De tevredenheid van SOMT-studenten is heel licht gedaald ten opzichte van 2017. Dit is een landelijke trend en wordt mogelijk veroorzaakt doordat studenten in het kader van de nieuwe privacywetgeving de keuze kregen voorgelegd anoniem mee te doen. Anonieme studenten blijken hun studie namelijk 0,24 punten lager te scoren dan respondenten die niet anoniem deelnamen. 

Wat gebeurt er met de resultaten?

Directie en Management, Kwaliteitszorg, Opleidingscommissies en opleidingshoofden van SOMT University of Physiotherapy bespreken de enquêteresultaten en gebruiken die in de verbetering van haar opleidingen. De resultaten worden landelijk gebruikt op Studiekeuze123.nl , waar studiekiezers online opleidingen met elkaar kunnen vergelijken.