Home Nieuws

Kwaliteit & fake news

22 januari 2019
Kwaliteit & fake news

Bij het maken van een goede en verantwoorde studiekeuze, en daarmee een beroep voor de toekomst, is het belangrijk om een goed vergelijk te kunnen maken. Je hierbij niet laten meeslepen door slim ingezette marketingcampagnes is af en toe behoorlijk lastig.

Graag bieden wij een leidraad die kan helpen bij het vergelijken van opleidingen en opleidingsinstituten. Dit doen wij met het oog op correctheid, kwaliteit en excellentie die wij vinden dat een opleiding zou moeten bieden.

De belangrijkste punten om op te letten :

-          NVAO accreditatie

Soms loopt een accreditatie niet voor de volledige duur van de opleiding, maar bijvoorbeeld maar tot het einde van dit jaar. Het risico hierbij bestaat dat de accreditatie daarna niet verlengd wordt als niet wordt voldaan aan de voorwaarden. (zie accreditatieverslag op de site van de NVAO)

-          EC’s of studiepunten
In overleg met specialistische beroepsverenigingen is de inschatting gemaakt dat voor een goede invulling van een beroepscompetentieprofiel minimaal 80, en het liefst 90 EC’s. Een opleiding met een lagere studiebelasting, van bijvoorbeeld 60 EC’s kan daarin vanzelfsprekend nooit hetzelfde bieden in kwaliteit. In de toekomst kan dit ook gevolgen hebben voor de registratie in het kwaliteitsregister. Er is een aantal specialistische beroepsverenigingen dat momenteel de intentie heeft om opleidingen met minder dan 80 EC’s niet in hun kwaliteitsregister op te nemen.

-          Extended Scope
In de statuten van de NVES (Nederlandse Vereniging voor Extended Scope) is opgenomen dat pas NA het behalen van een masterdiploma credits voor het register Extended Scope gehaald kunnen worden. Deze mogen dus niet verwerkt zijn IN de masteropleiding.

We hopen dat deze info kan bijdragen tot een goede en verantwoorde keuze voor jouw opleiding en beroep voor de toekomst!