Home Nieuws

Master-eis voor alle Manueel Therapeuten in zicht!

05 januari 2019
Master-eis voor alle Manueel Therapeuten in zicht!

Vanaf 1 januari 2025 moet elke geregistreerde manueel therapeut een masterdiploma hebben behaald. Uit een enquête onder NVMT-leden zonder master blijkt dat op dit moment een meerderheid verwacht niet op tijd een master te hebben afgerond. De resultaten zijn voorgelegd aan de opleidingen die suggesties doen voor het behalen van het masterniveau.

In de Fysiopraxis uitgave van december 2018/ januari 2019 werd hierover een artikel geplaatst in het specialistenkatern. Lees hier het volledige artikel.

Auteurs: Sandra Jorna-Lakke en Francois Maissan, uitgave Fysiopraxis december 2018/ januari 2019, blz.: 38 - 39.