Home Nieuws

Vooraankondiging: Summer School door dr. Emiel van Trijffel

28 februari 2019
Vooraankondiging: Summer School door dr. Emiel van Trijffel

In juli 2019 organiseren wij een 4-daagse Summer School: Evidence-based klinisch redeneren in complexe manueeltherapeutische praktijk.

SOMT University of Physiotherapy biedt voor haar afgestudeerde Masters in de Manuele Therapie een intensieve 4-daagse cursus aan in klinisch redeneren en toegepaste Evidence-Based Practice voor complexe gezondheidsproblemen in de dagelijkse manueeltherapeutische praktijk. Na gerichte zelfstudie en theoretische inleidingen bekwamen deelnemers zich samenwerkend via werkgroepopdrachten in praktische zin in het hypothetico-deductief diagnostisch redeneren, het geavanceerd kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur over diagnostiek, prognostiek en behandeleffectiviteit met toepassing binnen de manuele therapie, het prognostisch redeneren, het stellen van behandelindicaties voor manuele therapie (in ruime zin) en mechanistisch redeneren. Alle sessies vertrekken vanuit een complex klinisch scenario met ruime spreiding over uiteenlopende musculoskeletale gezondheidsproblemen in de wervelkolom en extremiteiten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Cognitieve processen en biases/fouten in klinisch redeneren
 • Diagnostische hypothesevorming (incl. hypothesen over (in)consistenties tussen klinische bevindingen)
 • Geavanceerd kritisch beoordelen van diagnostisch onderzoek en interpretatie van statistische maten (o.a. sensitiviteit/specificiteit, voorspellende waarden)
 • Complexiteit in gezondheid en ziekte
 • Mechanische relaties in ketens van wervelkolom en extremiteiten als complicerende factor
 • Psychosociale aspecten als complicerende factor (incl. trainen van de SCEGS-methode)
 • Multimorbiditeit als complicerende factor (incl. trainen van CIRS-instrument)
 • Prognostisch redeneren over het verwachte beloop en de factoren van invloed op uitkomsten
 • Geavanceerd kritisch beoordelen van prognostisch onderzoek
 • Stellen van behandelindicaties voor manuele therapie en het beargumenteerd afwijken van richtlijnaanbevelingen
 • Geavanceerd kritisch beoordelen van effectiviteitstudies (RCTs)
 • Redeneren met behulp van werkingsmechanismen van manueeltherapeutische interventies

Waar?

SOMT University of Physiotherapy, Amersfoort

Wanneer?

Woensdag 3 juli 2019 13.00-21.00 uur, donderdag 4 juli 2019 9.00-17.00 uur, vrijdag 5 juli 2019 9.00-16.00 (gevolgd door sociaal programma en diner) en zaterdag 6 juli 2019 9.00-17.00 uur.

Op 1 mei 2019 wordt het volledige programma bekend gemaakt. Hierna start de inschrijvingsprocedure op volgorde van aanmelding. Inschrijving sluit op 1 juni 2019. Minimum aantal deelnemers is 18, maximaal aantal is 25.

Voor wie?

Masters in de Manuele Therapie afgestudeerd aan SOMT University of Physiotherapy (kopie van diploma wordt bij inschrijving gevraagd).

Kosten

€ 995,00. Dit is inclusief studiemateriaal, toegang tot de digitale bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel, koffie/thee/maaltijden en sociaal programma met diner op vrijdag 5 juli 2019.

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door het Keurmerk. Accreditatie wordt aangevraagd voor het KNGF-deelregister Manueeltherapeut.

Informatie

Bij vragen kunt u terecht bij Emiel van Trijffel via e.vantrijffel@somtuniversity.nl.

Dr. Emiel van Trijffel is bij SOMT University of Physiotherapy hoofd van het Masteronderwijs en hij is titularis Manuele Therapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Na zijn klinische carrière als fysiotherapeut/manueeltherapeut heeft hij zich verdiept in het onderwijs en onderzoek van klinisch redeneren, Evidence-Based Practice en complexiteit in gezondheid en ziekte. Hij was jarenlang als docent verbonden aan de opleiding tot klinisch epidemioloog in het AMC en hij promoveerde in 2015 op het proefschrift ‘Role and reliability of passive joint motion assessment: Towards multivariable diagnostics and decision-making in manual therapy’. Hij ziet deze Summer School bij uitstek geschikt voor die collega’s die hun klinisch redeneren verder willen ontwikkelen en die willen zoeken naar oplossingen voor klinische situaties waarvoor geen (goede) evidence voor handen is.