Home Nieuws Nieuwspagina

Geslaagd bezoek minister Bussemaker aan SOMT University Campus

14 januari 2016
Geslaagd bezoek minister Bussemaker aan SOMT University Campus
Op 11 januari 2016 heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek gebracht aan de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde en interessante middag voor beide partijen.

Op 11 januari 2016 heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek gebracht aan de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde en interessante middag voor beide partijen. 

Na ontvangst begon het werkbezoek van de minister met een presentatie van de algemeen directeur van de SOMT, Willy Smeets. De presentatie gaf inzicht in de visie van SOMT en de fysiotherapeut van de toekomst. Hierbij kwam uiteraard ook de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland aan bod. 

Waarom een universitaire opleiding

In zijn presentatie vertelde Willy Smeets waarom er behoefte is aan universitair geschoolde fysiotherapeuten. Als center of excellence voor beweging is het de visie van SOMT dat het medicijn bewegen fors onderschat en te weinig aangewend wordt om vele actuele aandoeningen (hartfalen, obesitas, diabetes, kanker etc.) zowel preventief als curatief te lijf te gaan. De missie van SOMT bestaat er dan ook in om, samen met Maastricht University, bewegingsspecialisten op het hoogste niveau op te leiden om de aankomende vergrijzing en comorbiditeit met de juiste adviezen en interventies aan te pakken. De nieuwe positie van de fysiotherapeut in de 1ste lijn gezondheidszorg, is aanleiding geweest voor het initiatief om een universitaire opleiding Fysiotherapie te starten. De Bachelor (3 jaar) wordt gevolgd aan de SOMT University Campus in Amersfoort waarna de Master (1 jaar) in Maastricht gevolgd kan worden aan de Maastricht University.

Knelpunten

Het afgelopen jaar is gebleken dat er, ondanks de vele enthousiaste reacties van vwo-scholieren op de mogelijkheid om fysiotherapie op universitair niveau te studeren, toch een groot aantal studenten naar België gaat om fysiotherapie aan een universiteit te studeren. Het verschil met deze universitaire opleiding en een Belgische opleiding is dat beide competentieprofielen niet gelijk zijn: in Nederland is er namelijk directe toegang voor fysiotherapeuten. Ook de inbedding van het Nederlandse zorgsysteem in het nieuwe curriculum geeft een betere voorbereiding van het betreffende zorggebied.

De knelpunten zijn uitvoerig besproken met de minister en haar staf. De minister ziet het belang van een universitaire opleiding Fysiotherapie en toonde zich bereid tot ondersteuning bij de verder ontwikkeling. Hierbij is er wellicht ook een rol weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In gesprek

Na de presentatie kreeg de minister een rondleiding door de panden van SOMT. Hierbij was er gelegenheid voor de minister om in gesprek te gaan met de huidige studenten van de universitaire opleiding Fysiotherapie aan de SOMT University waarna de borrel van start ging.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd bezoek en zien uit naar het vervolg in de toekomst.