Home Nieuws Nieuwspagina

Visie op manuele therapie door Martijn Stenneberg

29 juni 2017
Visie op manuele therapie door Martijn Stenneberg
Martijn Stenneberg, opleidingshoofd van onze opleiding Manuele Therapie, vertelt in een kort interview over zijn persoonlijke visie op de opleiding en het vakgebied. Wat betekent het behalen van het diploma, hoe ziet de typische student manuele therapie er uit en meer.

1. Wat maakt de opleiding Manuele Therapie bij SOMT uniek? Allereerst onze focus op het aanleren van specifieke manueel therapeutische kennis en vaardigheden. Je wordt echt een klinisch expert op MSc niveau. Daarbij is het essentieel om een hoog niveau van klinisch redeneren aan te leren rondom de individuele patiënt. Wij bieden daarom alle lesstof aan binnen de manueel therapeutische context. Vanaf de eerste dag organiseren wij alle lessen aan de hand van relevante praktijkvoorbeelden. En vanaf dat moment starten we ook met het leren onderbouwen van keuzes op basis van bewijs. Uniek aan ons onderwijsconcept is dat we dit onderwijs in kleine, vaste groepen geven onder begeleiding van een ervaren docent die ook in de praktijk werkzaam is. ln drie jaar tijd leer je om goed onderbouwd complexe bewegingsgerelateerde gezondheidsproblemen te analyseren en op te lossen.

2. Wat is de toegevoegde waarde van het diploma? Als Master in de Manuele Therapie ben je gespecialiseerd fysiotherapeut. Je kunt perfect de klinische en wetenschappelijk vaardigheden inzetten om je patiënt beter te helpen. Verder onderscheidt de Master Manueel Therapeut zich door zijn uitgebreide en specifieke kennis over de werking en ziekteleer van gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten. Daarnaast kan hij complexe manuele vaardigheden toepassen voor het diagnosticeren en behandelen van functiestoornissen.

3. Hoe ziet de typische student Manuele Therapie eruit? De typische student is zeer gedreven, heeft een kritische attitude en is nieuwsgierig naar het “waarom” achter gezondheidsproblemen in relatie tot functiestoornissen van de wervelkolom en extremiteiten. Daarnaast staat hij open voor nieuwe kennis en inzichten. Hij is energiek en wil graag met de nieuwe kennis en vaardigheden aan de slag gaan in de praktijk.

4. Wat vind jij het mooiste aan je vak? Het manueel therapeutisch beroepsdomein is in diagnostische zin heel ruim, je stelt een uitgebreid gezondheidsprofiel op, maar in therapeutische zin is het juist smal. Je kunt een hoog vaardigheidsniveau halen op het gebied van mobilisaties en manipulaties. Het werk bestaat uit het analyseren van complexe gezondheidsproblemen waarvoor soms wetenschappelijke evidentie bestaat, maar vaak ook juist niet of nauwelijks. Je moet je dan baseren op brede (expert)consensus in de beroepsgroep (clinical evidence). Je analyseert het gezondheidsprobleem en de context dus multifactorieel en multidimensionaal, waarna je een gerichte oplossingsstrategie formuleert. Verantwoording nemen en onderbouwen van keuzes voor de individuele patiënt zijn aspecten van het werk die mij aanspreken.

5. Waarom zouden studenten voor deze master kiezen? De opleiding kenmerkt zich door in alle opleidingsjaren praktijkgestuurde onderwijsvormen in kleine groepen aan te bieden. Studenten worden daardoor vanaf de introductiemodule van de opleiding vertrouwd gemaakt met de manueel therapeutische beroepscontext. Door de directe koppeling van theorie en praktijk en de ruime aandacht die we besteden aan het trainen van manuele vaardigheden ontstaat er een steile leercurve.