Home Nieuws Nieuwspagina

Visie op de master Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten door Edwin Duijn

06 juni 2019
Visie op de master Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten door Edwin Duijn

Edwin Duijn, opleidingshoofd van onze opleiding master in de Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten, vertelt in een kort interview over zijn persoonlijke visie op de opleiding en het vakgebied.

1. Wat maakt deze masteropleiding bij SOMT zo uniek?

Op dit moment is er in Europa geen opleiding voor fysiotherapeuten op MSc niveau. Wij zijn de eerste 2-jarige opleiding die is geaccrediteerd. Daarnaast worden de lessen in ons programma uitsluitend gegeven door bekende radiologen, orthopeden, sportartsen en fysiotherapeuten op musculoskeletaal gebied. Je wordt echt een klinisch expert op MSc niveau. Daarbij is het essentieel om een hoog niveau van klinisch redeneren aan te leren rondom de individuele patiënt. Ook het samenwerken met andere disciplines in de eerste-, anderhalve-, en tweedelijnszorg staat centraal. Uniek aan ons onderwijsconcept is dat we dit onderwijs in kleine, vaste groepen geven onder begeleiding van een ervaren docent die ook in de praktijk werkzaam is. In twee jaar tijd leer je om goed onderbouwd complexe bewegings-gerelateerde gezondheidsproblemen te analyseren en op te lossen. Er is dus aandacht voor het gehele diagnostische proces (screening-anamnese-lichamelijk onderzoek) en de toegevoegde waarde van de echografie hierin. Welke consequenties heeft de uitkomst van je diagnostisch proces in therapeutische zin. Verder zit de opleiding extended scope (anderhalvelijnszorg) volledig geïntegreerd in deze opleiding. Je bent dus klaar voor de toekomst.

2. Wat is de toegevoegde waarde van het diploma?

Als master in de Musculoskeletale Echografie voor fysiotherapeuten ben je een gespecialiseerd fysiotherapeut. Je kunt perfect de klinische- en wetenschappelijke vaardigheden inzetten om je patiënt beter te helpen. Ook in combinatie met de extended scope opleiding ben je echt klaar voor de toekomst en laat je zien dat je je patiënt serieus neemt en niet zomaar alleen plaatjes schiet. Jij laat met je diploma duidelijk zien dat je een klinisch expert bent die doelgericht echografie in kan zetten en kennis bezit over wanneer een probleem er klinisch toe doet en hier op een adequate wijze kan inspelen binnen de eerste-, anderhalve- en tweedelijns praktijk. Je communicatie met andere disciplines ligt op een gelijk kennisniveau.

3. Hoe ziet de typische student Musculoskeletale Echografie eruit?

De typische student is zeer gedreven, heeft een kritische attitude en is nieuwsgierig naar het “waarom” achter gezondheidsproblemen. Daarnaast staat hij/zij open voor nieuwe kennis en inzichten. Hij/zij is energiek en wil graag met de nieuwe kennis en vaardigheden aan de slag gaan in de praktijk. De student heeft al kennisgenomen van echografie in de dagdagelijkse praktijk en wil klaar zijn voor de toekomst. Met deze opleiding legt hij/zij hiervoor een goede basis met veel kansen voor de toekomst.

4. Wat vind jij het mooiste aan je vak?

Patiënten waarderen het dat je als gespecialiseerde fysiotherapeut daadwerkelijk probeert de oorzaak van de klachten of de ernst van de klachten direct goed in te schatten. Dit bespaart onnodige trajecten of behandelingen. Zo kunnen we zeer doelgericht het probleem aanpakken en volgen of er verbetering optreedt.

5. Waarom zouden studenten voor deze master kiezen?

Binnen de fysiotherapie biedt deze nieuwe specialisatie vele mogelijkheden. Daarnaast is het als ervaren practicus een goede verrijking van de kennis en kunde die je de afgelopen jaren hebt opgedaan. Deze master houdt je scherp in je vakgebied, en dat merken zowel de patiënten als jijzelf.