Home Nieuws Nieuwspagina

Visie op Fysiotherapie in de Geriatrie door Pauline Arnold

30 mei 2017
Visie op Fysiotherapie in de Geriatrie door Pauline Arnold

Pauline Arnold, opleidingshoofd van onze opleiding Fysiotherapie in de Geriatrie, vertelt in een kort interview over deze masteropleiding en het vakgebied. Wat is de toegevoegde waarde van het diploma, wat maakt de opleiding uniek en waarom zou jij je moeten inschrijven voor de opleiding.

1. Wat maakt de opleiding Fysioherapie in de Geriatrie bij SOMT uniek? De sterke vertegenwoordiging van het Evidence Based Practice-onderwijs, dat de basis vormt voor het klinisch redeneren in de praktijk. Module thema’s, o.a. sarcopenie, frailty en dementie, zijn de kapstok voor een Critically Appraised Topic (CAT). Met dit product wordt een klinische vraag uit de eigen praktijk beantwoord met behulp van de vijf stappen uit het EBM-model. Door dit in totaal 7 keer te doen wordt getraind in de vaardigheden om in korte tijd elke relevante klinische vraag zelfstandig te kunnen beantwoorden. Hiermee wordt de basis gelegd voor een verantwoorde besluitvorming tijdens het dagelijks klinisch redeneren van de specialist in opleiding, in de context van de complexe gezondheidsprofielen die de doelgroep karakteriseert. Daarbij bepaalt niet het toepassen van het EBM-model het Master-niveau, maar wel de integratie van de specifiek geriatrie fysiotherapeutische concepten. Verder hebben wij een onderzoekslijn opgezet, waarin de Masters in opleiding participeren voor hun wetenschappelijke stage. Alle aspecten van onderzoek doen bij ouderen komen daarbij aan bod en ook het aspect collegiaal samenwerken wordt middels deze stage ontwikkeld. Het streven is om de verschillende onderzoeksvragen en resultaten te publiceren. Tevens heeft ons uitgebreid docententeam een academische achtergrond uit een relevant domein. Een deel van de gastdocenten komt van de VUB waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Doordat ook 95% van gastdocenten een academische achtergrond heeft en de meesten zich nog dagelijks met onderzoek bezighouden, brengen zij de meest actuele inzichten met zich mee. Het brede beroepsdomein wordt daarmee, met inbegrip van de praktijk, op hoog niveau gedoceerd.

2. Hoe ziet de typische student van deze opleiding eruit? Jong en ouder gemixt, en vooral enthousiast, empathisch en erg gemotiveerd.

3. Wat vind jij het mooiste aan je vak? Mensen het belang van bewegen te laten begrijpen en daartoe te motiveren.

4. Wat is de toegevoegde waarde van het diploma? Voor het praktisch handelen als specialist verwijs ik hierbij weer naar het sterke EBP-onderwijs, waarmee het klinisch redeneren op een Master-niveau komt. De aanknopingspunten voor geriatrie fysiotherapie worden beter gesignaleerd. Omdat men op dat Master-niveau functioneert, wordt je inbreng in het multidisciplinaire samenwer- ken meer op waarde geschat. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een leidinggevende functie.

5. Waarom zouden studenten voor deze master kiezen? Omdat er sprake is van een “dubbele vergrijzing”, waarbij het aantal 65+ tot 2040 nog toeneemt tot 4,7 miljoen, 26% van de bevolking in Nederland. Het aantal 80+-ers daarvan zal ca. 1,7 miljoen bedragen, wat meer dan 2x zoveel is als nu. Met deze vergrijzing neemt het aantal valincidenten toe en daarbij is 25% van de 85+-ers als kwetsbaar aan te merken. Je begrijpt dat het aantal patiënten met een hulpvraag voor fysiotherapie snel toe neemt, met name in de 1e lijn. Maar vergeet ook de preventie niet. Veel ouderen willen “goed” oud worden en vragen daarbij advies. Alles bij elkaar vraagt dat de specifieke kennis over het ouder wordende lichaam. Onze ervaring is dat zonder die specifieke kennis onvoldoende intensief wordt getraind met ouderen, waardoor on- voldoende effect wordt behaald bij de ingezette interventies. Wij hebben een prachtige Master ingericht, waarbij alles wat hier tijdens de lesdagen wordt geleerd meteen in de praktijk kan worden toegepast.