Home Nieuws Nieuwspagina

Beoordelen bekkenbodemfunctie en dysfuncties bij kinderen

03 november 2020
Beoordelen bekkenbodemfunctie en dysfuncties bij kinderen

Duur: 2 dagen
Investering: € 500,-
Voor: Kinderfysiotherapeuten met een afgeronde uitgebreide aanvullende opleiding Kinderbekkenfysiotherapie

Beoordelen bekkenbodemfunctie en dysfuncties bij kinderen. Gebaseerd op het addendum "Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid".

Samenvatting

Je leert een deskundig oordeel te vormen over stoornissen in de zindelijkheid, mictie en defecatie bij kinderen. Je richt je hierbij op functiestoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat gerelateerd aan de organen in het kleine bekken, welke beïnvloed kunnen worden door fysiotherapeutisch handelen.

Omdat er bij de hedendaagse scholing weinig aandacht wordt besteed aan uitwendige palpatie, zullen we hier extra aandacht aan besteden. Het inwendig handelen komt niet aan bod.

Tijdens deze cursus leer je uitwendig handelen.

Aan het einde van deze cursus kun je:

  • Het emotioneel – seksuele spanningsveld tussen kind, ouder en kinderfysiotherapeut waarnemen en benoemen en er op professionele wijze mee omgaan
  • Dissociatief gedrag bij het kind herkennen en er op professionele wijze mee omgaan
  • Het kind en ouder voorbereiden op een fysiek onderzoek (inspectie en uitwendige palpatie)
  • Een diagnostisch proces uitvoeren bij een kind met urologische en gastro-enterologische klachten.
  • Een indicatie stellen voor een therapeutisch proces bij een kind.

Inhoud

Aan bod komt onder andere:

  • Ethische aspecten voor het uitvoeren van een inspectie en uitwendige palpatie van het bekkenbodemgebied bij kinderen.
  • Attitude bij de inspectie en behandeling van de bekkenbodem bij kinderen.
  • Functie en dysfunctie bekkenbodem bij kinderen, inspectie en uitwendige palpatie en oefentherapie.
  • Richtlijn hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied.
  • Theorie en praktijk van de ‘Myofeedback’ met plakelektroden.

Dag 1: In het eerste deel besteden we aandacht aan ethische aspecten. We staan stil bij het feit of je een kind kunt blootstellen aan inspectie en uitwendige palpatie van het urogenitaal en anorectaal gebied. We behandelen hoe je kunt omgaan met gevoelens van schaamte bij de ouder, het kind en jezelf. Waar dien je bijvoorbeeld rekening mee te houden als het aankomt op lichaamsbeeld, ontwikkeling en seksualiteit? Aansluitend wordt kort de anatomie van bekken, bekkenbodem en functie van bekkenbodem besproken. Vervolgens komt de theorie en praktijk van uitwendige palpatie en inspectie aan bod en worden vaardigheden geoefend.

Dag 2: In de ochtend starten we kort met intervisie en terugblik op de eerste dag. Vervolgens gaan we aan de hand van de meegebrachte casuïstiek aan de slag met oefentherapie gericht op bekkenbodemdysfuncties. Na de koffie gaan we verder met theorie en praktijk van de ‘Myofeedback’ met plakelektrodes op het perineum.
Het einde van deze dag sluiten we af met de meegebrachte casussen. We bespreken we wat je hebt geleerd, wat je nu anders zou doen en hoe dit zich verhoudt tot de leeftijd en zelfbeeld van het kind.

Noot: tijdens alle praktische vaardigheden wordt met ondergoed aan geoefend.

Docenten

Netty Bluyssen

Gonneke Dubbeling

Cursusdata

dinsdag 3 november 2020
woensdag 4 november 2020

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF/Keurmerk voor het register Kinderfysiotherapie (16 punten).

Tijdsbesteding

2 contactdagen van 6,5 uur

Verwerkingsopdracht 1-2 uur
Voorbereiding 2x 1 1/2 uur

Certificering: ja

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.
Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.