Home Nieuws Nieuwspagina

Anderhalvelijnszorg: Farmacologie en fysiotherapie

04 november 2020
Anderhalvelijnszorg: Farmacologie en fysiotherapie

Duur: 2 dagen
Investering: € 500,-
Deelnemers: Algemeen fysiotherapeuten, Manueeltherapeuten, Sportfysiotherapeuten

Farmacologie en fysiotherapie: implicaties voor het fysiotherapeutisch handelen

Samenvatting

Medicijn kunnen van invloed zijn op het bewegend functioneren van mensen. In de dagelijkse praktijk krijg je hier als fysiotherapeut regelmatig mee te maken. Door taakherschikking in het kader van de Anderhalvelijns zorg wordt de rol van de fysiotherapeut groter als het gaat om medicijngebruik en de gevolgen daarvan. Dat betekent dat een goede specialist naast kennis van fysiotherapie ook inzicht heeft in de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen. Door toename van de prevalentie van comorbiditeit en multimorbiditeit krijg je als fysiotherapeut vaak te maken met langdurig medicijngebruik van patiënten. Daarom is kennis van farmacologie van essentieel belang.

Naast ‘Gericht verwijzen’, ‘Injecteren met de medicus’ en ‘Psychiatrie voor fysiotherapeuten’ is deze tweedaagse cursus het vierde belangrijke scholingsaanbod binnen de Anderhalvelijns fysiotherapie. Deze cursus biedt fysiotherapeuten de beroepsspecifieke farmacologische basiskennis die in veel Europese landen al verplicht is, zoals het uitvoeren van een gedegen medicatie- screening en anamnese.

Je leert in deze cursus hoe fysiotherapeutische interventies de farmacokinetiek beïnvloeden en hoe medicijngebruik consequenties kan hebben voor het fysiotherapeutisch handelen. Met deze nieuw verworven kennis heb je een duidelijk beeld van je vernieuwde rol binnen de medicamenteuze behandeling van je patiënten en welke restricties hierbij gelden. Kortom: jij als Extended Scope-specialist!

Noot: medicamenteuze behandeling vindt altijd door de medicus plaats.

Inhoud

Op deze cursusdagen wordt de werking en bijwerkingen van medicijnen besproken en de implicaties van deze medicijnen op het fysiotherapeutisch handelen. Een specifieke screening en anamnese dient als basis waar vanuit de implicaties voor fysiotherapeutisch handelen duidelijk zal worden. Middelen geïnduceerde klachten worden beschreven, maar ook door patiënten veel veelgebruikte medicijnen komen aan bod.

Kennis die je verwerft tijdens de cursus:

  • Farmacologische basiskennis
  • De invloed van fysiotherapie op farmacologie
  • Medicatiescreening en – anamnese
  • Medicijnen voor het bewegingsapparaat
  • Diverse veelvoorkomende medicijnen en aandoeningen

“Uitstekende cursus welke veel kennis geeft over medicatie in de dagelijkse praktijk. Er wordt veel informatie gegeven over o.a. interacties van geneesmiddelen en de rol van de fysiotherapeut hierbij. Prof. Dr. Fred Schrobben, farmacoloog UMCU en manueel therapeut Hendrik van der Velde geven presentaties van een hoogstaand niveau. De cursus geeft veel waardevolle verdieping voor iedere collega in zijn praktijkvoering. Goed te volgen, inspirerend en zeer aanbevelenswaardig."
- Pieter Donders, Manueel Therapeut.

“Uitstekende cursus welke veel kennis geeft over medicatie in de dagelijkse praktijk. Er wordt veel informatie gegeven over o.a. interacties van geneesmiddelen en de rol van de fysiotherapeut hierbij. Fred Schrobben, farmacoloog U.M.C.U. en collega Hendrik van der Velde geven presentaties van een hoogstaand niveau. De cursus geeft veel waardevolle verdieping voor iedere collega in zijn praktijkvoering. Goed te volgen, inspirerend en zeer aanbevelenswaardig."
Pieter

Docenten

Hendrik van der Velde

Fred Schobben

Cursusdata

woensdag 4 november 2020
woensdag 11 november 2020

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Algemene Fysiotherapie en Manuele Therapie (16 punten).

Eindniveau

Na afloop heeft de deelnemer beroepsspecifieke farmacologische kennis en kan de implicaties van medicijngebruik voor het fysiotherapeutisch herkennen en benoemen. Na afloop is de deelnemer in staat om beroepsspecifieke farmacologische kennis in te zetten ter bevordering van de patiëntveiligheid en de rol die is weggelegd voor de extended scope fysiotherapeut in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts in de Anderhalvelijns gezondheidszorg.

Tijdsbesteding

2 contactdagen van 6,5 uur
Zelfstudie 2 uur
Verwerkingsopdracht 1 uur
Beschrijving van een casus uit de eigen praktijk, waarbij medicijngebruik implicaties heeft gehad voor het fysiotherapeutisch handelen. Maximaal 1½ A4.

Certificering: ja, bij 100% aanwezigheid

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.
Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.