Home Nieuws Nieuwspagina

Anderhalvelijnszorg: Osteoporose en de rol van de fysiotherapeut

18 november 2020
Anderhalvelijnszorg: Osteoporose en de rol van de fysiotherapeut

Duur: 1 dag
Investering: € 250,-
Deelnemers: Algemeen fysiotherapeuten, Geriatrie Fysiotherapeuten

Samenvatting

Waarom is deze cursus van belang?
Er is veel wetenschappelijke onderbouwing voor dagelijks bewegen, ook op oudere leeftijd. Het positief gezondheidseffect heeft ook een keerzijde, namelijk de kans op vallen en het ontstaan van fracturen. Elke 10 minuten breekt in ons land iemand een bot ten gevolge van osteoporose. Met 900.000 mensen, die osteoporose hebben, behoort deze aandoening tot de veel voorkomende chronische aandoeningen, waarmee zowel de eerste als de tweede lijn regelmatig worden geconfronteerd. Osteoporose is niet een aandoening, die alleen maar voorkomt bij vrouwen na de menopauze, maar ook mannen en zelfs topsporters kunnen fragiele botten hebben. Daarom is het voor iedere fysiotherapeut belangrijk kennis te hebben van de oorzaken, risicofactoren, diagnostiek en behandeling van botontkalking.

In Nederland bestaan grote regionale verschillen in het beleid rondom de osteoporotische patiënt, waarbij de zorg maar al te vaak tekort schiet. Derhalve ontwikkelde prof. Dr. A. Van der Wiel het zorgconcept “Gezonde Botten”, waarin voor de fysiotherapeut een belangrijke rol is weggelegd als de specialist in het bewegend functioneren dicht naast de huisarts en in de ‘Anderhalvelijns gezondheidszorg’.

Deze gevorderde beroepsrol betekent ook dat voor de fysiotherapeut een belangrijke rol is weggelegd ter voorkoming van fracturen; primaire preventie. Dit uitgangspunt is een uitstekende invulling van anderhalvelijns zorg door de fysiotherapeut!
Daarbij kijkt de fysiotherapeut over de ‘randen’ van het fysiotherapeutisch domein en heeft niet alleen aandacht voor het bewegingsapparaat, maar ook kennis van de mogelijkheden van de medicus in de eerste en tweede lijn.
Deze anderhalvelijns scholing combineert theorie en praktijk!

Inhoud

 • Osteoporose; oorzaak, risicofactoren, preventie en behandeling
 • Primaire, secundaire en tertiaire preventie bij osteoporose
 • Het nieuwe zorgconcept “Gezonde botten”
 • De Dexa scan; werking en interpretatie van uitkomsten
 • Valrisicofactoren en klinimetrie valrisicofactoren
 • Voeding en diëtiek bij risicopatiënten

Accreditatie

Deze cursus is in aanvraag bij het KNGF/Keurmerk.

Eindniveau

Skills:

 • Toepassen van valpreventie training bij patiënten met osteoporose
 • Dexa Scan lezen en kunnen beoordelen
 • Interpreteren van testresultaten

Cognitieve vaardigheden:

 • Fysiotherapeutische en medische behandelopties bij osteoporose overwegen
 • De rol van de fysiotherapeut bij patiënten met osteoporose in breed perspectief te beoordelen
 • In de Anderhalvelijns gezondheidszorg zijn veranderende rol bij patiënten met een verhoogd risico op fracturen uit te voeren

Competenties:

 • In staat een beargumenteerde indicatie te stellen voor wel of geen deelname aan het zorgconcept “Gezonde botten”.

Communicatie:

 • Beargumenteerd te communiceren met de huisarts over een indicatie voor deelname aan het zorgconcept “gezonde botten”.
 • Beargumenteerd aanvragen Dexa scan, interpreteren en vertalen naar patiënt met osteoporose

Tijdsbesteding

1 contactdagen à 6½ uur
Voorbereiding 1 uur
Verwerkingsopdracht 1 uur

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.
Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.