Home Nieuws Nieuwspagina

Interdisciplinair samenwerken: 10-daagse Manuele Therapie (Combinatie lage rug- en nekklachten)

31 maart 2021
Interdisciplinair samenwerken: 10-daagse Manuele Therapie (Combinatie lage rug- en nekklachten)

Duur: 10 dagen
Investering: € 2.250,- 
Deelnemers: Algemeen fysiotherapeuten, Sportfysiotherapeuten, Bekkenfysiotherapeuten, Geriatrie fysiotherapeuten, Psychosomatisch fysiotherapeuten, Arbeids-/bedrijfsfysiotherapeuten

Samenvatting

In deze meerdaagse cursus binnen de leerlijn Interdisciplinair samenwerken ga je aan de slag met de meest aantrekkelijke inhoudelijke onderdelen van onze masteropleiding Manuele Therapie. We bieden hierbij een mooie balans tussen alle theoretische en praktische onderdelen uit deze master. Na het volgen van deze cursus heb je ruimschoots kennis en vaardigheden opgedaan met aspecifieke en specifieke rug- en nekklachten, met of zonder hoofdpijn en duizeligheid om:

 • Verantwoorde en onderbouwde keuzes te maken in het klinisch redeneren, rekening houdend met psychosociale factoren, afwijkende biologische factoren en ketenproblematiek
 • Een indicatie te stellen voor een manueel therapeutische interventie
 • Gericht te verwijzen naar een manueel therapeut

Deze cursus bestaat uit de delen Lage rugklachten en Nekklachten die eventueel ook los van elkaar te volgen zijn.

Inhoud

Deze 10-daagse cursus heeft als doel de meest recente evidence-based medische en paramedische inzichten binnen de domeinen van de manuele therapie te vertalen naar het domein van de fysiotherapeut.
In de cursus wordt de state-of-the-art van het vakgebied gepresenteerd voor zowel theorie als de praktische vaardigheden.
De nadruk ligt op 1] het aanleren van de sensomotorische, manuele vaardigheden in de lage rug-, bekken- en nekregio, en 2] het bespreken van klinische beslissingen op basis van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. 
Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk. Er is voldoende tijd tussen de cursusdagen om het geleerde in de praktijk toe te passen en goed eigen te kunnen maken. Bovendien worden de vaardigheden ook herhaald zodat je de vaardigheden goed onder de knie krijgt.
De lessen worden gegeven door (inter-)nationaal erkende experts, die leidend zijn bij de innovatie van ons vak. Het programma is dusdanig opgesteld dat het toegankelijk, interessant en uitdagend is voor algemeen fysiotherapeuten èn (master) gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Concepten:

 • Klinische besliskunde
 • Functionele anatomie/ arthrokinematica lumbale, bekken en cervicale regio
 • Lage rug - beenpijn
 • Nek - armpijn
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Classificatie van aspecifieke rug- en nekpijn
 • Motor control impairment
 • Prognose en prognostische factoren
 • Effectiviteit van (manuele) therapie bij aspecifieke lage rug- en nekpijn
 • Manuele vaardigheden m.b.t. screening en diagnostiek (functie- en
 • provocatietests)
 • Manuele vaardigheden m.b.t. therapie (specifieke mobilisaties/manipulaties)
 • Keuze en dosering manuele vaardigheden
 • Risk – benefit analyse van (manueel) therapeutische interventies

Docenten

Cursus coördinatoren:
Drs. J. Douma, manueel therapeut en bewegingswetenschapper. Coördinator modules cervicale wervelkolom. Docent/coördinator Master Manuele Therapie.
Drs. M. Stenneberg, manueel therapeut en klinisch epidemioloog. Opleidingshoofd Master Manuele Therapie.

Andere docenten: nnb

Cursusdata

Woensdag 31 maart

Woensdag 7 april

Woensdag 14 april

Woesdag 21 april

Woensdag 19 mei

Woensdag 26 mei

Woensdag 2 juni

Woensdag 9 juni

Woensdag 16 juni

Woensdag 23 juni

Accreditatie

Register Keurmerk
CKR KNGF registers: Algemeen fysiotherapeut

Eindniveau

Na afloop ben je in staat om bij een patiënt met een relatief weinig-complex gezondheidsprobleem in de lage rug, bekken en cervicale regio:

 • Een diagnostisch proces toe te passen.
 • Een beargumenteerde indicatie te stellen voor therapie.
 • Therapeutische vaardigheden uit te voeren.

Werkvormen

 • Online colleges
 • Interactieve colleges
 • Vaardigheidslessen
 • Werkgroepen
 • Minikliniek met echte patient (op locatie)
 • Toetsing d.m.v. twee eindpresentaties van het klinisch redeneerproces en de praktische vaardigheden bij een patiënt met lage rugklachten en een patiënt met nekklachten, waarbij de nieuwe kennis en vaardigheden zijn geïntegreerd. 

Tijdsbesteding

10 Contactdagen
Zelfstudie en voorbereiding: ongeveer 4 uur per lesdag
Verwerking: 20 uur

Locatie

SOMT University of Physiotherapy, campus Amersfoort

 

Ja, ik meld mij aan!

 

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.
Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.
Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.