Home Nieuws Nieuwspagina

Anderhalvelijns zorg: Psychiatrische ziektebeelden in de fysiotherapeutische praktijk

11 maart 2021
Anderhalvelijns zorg: Psychiatrische ziektebeelden in de fysiotherapeutische praktijk

Duur: 2 dagen
Investering: € 500,-
Voor: Algemeen fysiotherapeuten en alle fysiotherapeut-specialisten

Samenvatting

Deze module wordt o.a. gegeven door Prof. Dr. Jan Swinkels, hoogleraar psychiatrie. Hij is landelijk bekend en te zien geweest in diverse radio- en televisieprogramma's. Zijn betrokkenheid met het fysiotherapeutisch domein en de waardering voor het vakgebied blijkt uit de vele lezingen die hij heeft gegeven voor onze beroepsgroep.

Sinds Descartes is het een goede gewoonte geweest om soma en psyche van elkaar te scheiden. De soma kon daarmee als werkterrein van de medicus worden afgebakend en aandacht voor de psyche was terrein voor anderen. Decennialang heeft deze opvatting de gezondheidszorg gedomineerd en ook vandaag de dag vertellen patiënten dat de dokter vindt dat het “tussen hun oren” zit. Wij pleiten voor een mensbeeld, waarbij soma en psyche wel van elkaar te onderscheiden zijn maar elkaar wederkerig beïnvloeden en dus onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Die wederkerige beïnvloeding maakt het vaak lastig om psychiatrische ziektebeelden te onderscheiden van medisch te klasseren ziektes of musculoskeletale aandoeningen. Psychiatrische ziektebeelden manifesteren zich immers veelal mede in het lichaam. Een te grote nadruk op het gekwetste lichaam is in die gevallen contraproductief en zal de patiënt geen goed doen. Dat zijn de gevallen van: “wrong problem, wrong treatment”. Daarnaast zijn patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld zoals een depressie, angststoornis of persoonlijkheidsstoornis niet gevrijwaard van fysiek ongemak en treden vaak op als comorbiditeit bij ziektes of aspecifieke musculoskeletale klachten.

Het is van belang ook deze patiënten zorg op maat te geven en dat vergt (1) kennis van deze psychiatrische ziektebeelden en (2) de communicatieve vaardigheden om een goede fysiotherapeut-patiëntrelatie op te bouwen en te onderhouden.
We exploreren met z’n allen de boeiende overlap van psyche en soma en lopen daarbij tegen de grenzen van ons vak aan. Herkennen en erkennen van deze grens is een onmisbare competentie van de fysiotherapeut.

Inhoud

Aanvulling van de leerlijn van de ‘Anderhalvelijns fysiotherapie’ met aandacht voor veranderende competenties voor de Extended Scope Fysiotherapeut. Het belang van aandacht voor de psychische gesteldheid van patiënten binnen het fysiotherapeutisch domein wordt in toenemende mate ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
De doelen van deze tweedaagse masterclass zijn drieledig:

In eerste instantie worden de volgende vijf onderwerpen worden besproken:
• Depressie en angst, van klacht tot stoornis
• Stress gerelateerde stoornissen o.a. burn-out
• Somatoforme stoornissen o.a. de somatische symptoom stoornis en
• Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK)
• Omgaan met lastige patiënten (persoonlijkheidsstoornissen)

In tweede instantie worden deze vijf psychiatrische ziektebeelden geplaatst in de context van het bewegend (dis)functioneren. Welke invloed hebben deze aandoeningen op de ernst van het musculoskeletale probleem en welke invloed op het beloop?

Als laatste wordt de psychiatrische patient als uitgangspunt besproken met musculoskeletale problematiek en hoe dan te komen tot een passende begeleiding en behandeling door de fysiotherapeut.

Docenten

Ronald Kan

Prof. Dr. Jan Swinkels

Cursusdata

donderdag 11 maart 2021
donderdag 25 maart 2021

Accreditatie

Deze cursus is in aanvraag bij het KNGF en Keurmerk.

Tijdsbesteding

2 contactdagen van 6,5 uur

Verwerkingsopdracht 2 uur
Zelfstudie 2 uur

Certificering: Ja

Locatie

SOMT University of Physiotherapy

N.B. Deze Lifelong learning activiteit vindt doorgang bij voldoende deelname. In geval van annulering worden inschrijvers tijdig op de hoogte gesteld.
Ben je lid van alumnivereniging VASTUS? Dan ontvang je 10% korting op alle LLL events.

Alle betalingen van Lifelong Learning cursussen gaan momenteel op rekening.

Ja, ik meld mij aan!