Ben je al wel aan het werk als Manueel Therapeut, Sportfysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut of fysiotherapeut in de Geriatrie, maar nog geen Master of Science? Behaal deze titel met de Verkorte Master van SOMT University of Physiotherapy.

In de verkorte masteropleiding volgen manueeltherapeuten, bekkenfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten op hbo-niveau gezamenlijk het eerste studiejaar van de Verkorte Master. Het tweede jaar staat gelijk aan het afstudeerjaar van de reguliere, 3-jarige masteropleidingen. Het eerste jaar van de Verkorte Master is tevens bedoeld als schakeljaar om in te kunnen stromen in de Master Musculoskeletale Echografie.

Het gezamenlijke eerste deel van de Verkorte Master duurt 1 jaar en start in september. Studenten bekwamen zich in de generieke mastercompetenties met betrekking tot Evidence-Based Practice (EBP), methodologie/statistiek, klinimetrie en klinisch redeneren. Deze nieuwe kennis en vaardigheden worden direct toegepast in klinische problemen en casuïstieken binnen het eigen specialistische domein. Per studierichting worden drie extra lesdagen aangeboden waarin een update gegeven wordt van de state of the art binnen het domein.

Manuele Therapie: (4 dagen)

 • klinisch redeneren (module cervicocephaal)
 • formatieve casustoets

Sportfysiotherapie: (4 dagen)

 • Bewegingsanalyse intro
 • Screening en klinisch redeneren
 • Bewegingsanalyse reactiviteit
 • Concept kracht en reflectie
 • Bewegingsanalyse irt pathofysiologie
 • Ketentraining
 • Kracht en coördinatie praktij in crossfit (vrijblijvend)
 • Revalidatie overhead athlete (vrijblijvend)
 • Masterproefonderdelen (1,5 dag)

Fysiotherapie in de Geriatrie (4 dagen)

 • Sarcopenie en frailty
 • Determinanten van succesvolle veroudering

Bekkenfysiotherapie (5 dagen)

 • LWK-bekken
 • Informatie Masterproef
 • Implementatieplan
 • Pelvic Organ Prolaps

Meer informatie over de inhoud, lesmethode en praktische zaken van de verschillende masterprogramma's is te vinden op pagina's van de reguliere driejarige opleidingen

Opbouw & praktische zaken 

De opleiding Verkorte Master duurt 2 jaar. Het programma van het eerste jaar bestaat uit : Introductie in Evidence-Based Practice, onderzoeksdesigns, klinisch redeneren, diagnostiek: primaire studies naar betrouwbaarheid, diagnostiek: primaire studies naar accuratesse en secundaire studies (systematische reviews), statistiek en interventieonderzoek (Randomised Controlled Trials (RCT) en systematische reviews (RCT)). Studenten die de masteropleiding Musculoskeletale Echografie willen volgen maar geen master zijn, kunnen na het eerste studiejaar (“schakeljaar”) doorstromen in het eerste jaar van deze 2-jarige opleiding.

Het tweede jaar van de VM is gelijk aan dat van de reguliere 3-jarige masteropleidingen (zie pagina’s reguliere master).

Studiedagen & studiebelasting

De opleiding is een tweejarig deeltijdprogramma. De contactdagen zijn voor het eerste jaar altijd op woensdag van 9.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. De contactdagen in het tweede jaar zijn verschillend per master. Bekijk hier het overzicht van de contactdagen. 

De studiebelasting ligt op 10-13 uur per week. De opleiding omvat in totaal 50 studiepunten (ECTS), waarbij 1 ECTS overeenkomt met 28 uur studiebelasting.

Toelating

Toelating tot de Verkorte Masteropleiding: inschrijving kwaliteitsregister voor Manueel Therapeut, Sportfysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut of Geriatriefysiotherapeut of bachelor fysiotherapeuten die de masteropleiding Musculoskeletale Echografie willen volgen.

Opleidingsinhoud

Gelijk aan die van de 3-jarige masteropleiding met uitzondering van de klinische competenties waarvoor vrijstelling van contactonderwijs en toetsing bestaat (uitgezonderd een mondelinge eindtoets).

Toetsing

Tijdens de opleiding wordt er regelmatig getoetst. Voor de student heeft toetsing in de eerste plaats een feedbackfunctie (formatieve toetsing). Dit geeft inzicht in eigen ontwikkeling van competenties en vormt aanleiding tot een tijdige (bij)sturing van het leerproces. Daarnaast kan een student via toetsing bewijzen dat hij/zij voldoet aan de vooraf gestelde criteria (summatieve toetsing). De summatieve toetsing in jaar 1 bestaat uit twee mondelinge presentaties van een Critically Appraised Topic op de domeinen diagnostiek en therapie, een schriftelijke toets met betrekking tot een Critically Appraised Topic op het domein prognostiek en een schriftelijke kennistoets methodologie, statistiek en klinimetrie De examenonderdelen voor het tweede studiejaar zijn een schriftelijke Critically Appraised Topic, Wetenschappelijk Project (verslag en mondelinge verdediging), Innovatieproject (verslag en mondelinge verdediging) en een patiëntverslag (schriftelijk en mondelinge verdediging).

Werkvormen

De Verkorte Masteropleiding maakt gebruik van verschillende werkvormen: 

 • hoorcolleges
 • werkgroepen
 • studiegroepen
 • responsiecollege
 • projecten

Reflectie op het eigen handelen en ontwikkeling daarin is een belangrijke manier om te werken aan een professionele attitude. Ook het geven van peer reviews is een belangrijke werkvorm. Een groot deel van de tijd wordt besteed aan zelfstudie.