.
Home Onderwijs Nascholing fysiotherapie

De wetenschappelijke kennis over het menselijk bewegingsapparaat neemt constant toe. Nieuwe inzichten en behandelmethoden bieden nieuwe en betere mogelijkheden. Met de cursussen en masterclasses van SOMT University of Physiotherapy onderhoud en verdiep je de kennis, vaardigheden en competenties die je hebt opgedaan in je basisopleiding. Het LifeLong Learning programma ondersteunt fysiotherapeuten, masters in de fysiotherapie en artsen bij hun persoonlijke en vakinhoudelijke groei met een breed, hoogwaardig en state of the art aanbod binnen het musculoskeletale domein.

SOMT University of Physiotherapy verzorgt nascholing binnen het musculoskeletale domein voor gespecialiseerde fysiotherapeuten, bachelor fysiotherapeuten en artsen. De cursussen, masterclasses en symposia zijn bedoeld voor iedereen die reeds verworven beroepscompetenties wil (blijven) actualiseren naar de heersende wetenschappelijke en inhoudelijke state of the art, dan wel die verder wil verdiepen of verbreden.

Altijd evidence based en actueel

Alle nascholing is praktijkgericht en gebaseerd op de meest actuele, evidence-based leerstof en didactiek uit de masteropleidingen van SOMT. Alle cursussen, masterclasses en symposia worden bij voortduring geactualiseerd en het onderwijs wordt verzorgd door wetenschappelijke en inhoudelijke experts, zowel van binnen als buiten onze universiteit.

De nascholing van SOMT University of Physiotherapy staat garant voor een ‘leven lang’ hoogwaardige scholing met aandacht voor alle onderdelen van het musculoskeletale domein. En met gebruik van alle moderne faciliteiten!

Aanbod nascholing

Het LifeLong Learning programma is onderverdeeld in cursussen, masterclasses en symposia.Ook bieden wij de mogelijkheid voor incompany trajecten. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Anderhalvelijnszorg

Aan fysiotherapeuten worden steeds hogere eisen gesteld ten aanzien van kennis van de medische basiswetenschappen, interdisciplinaire samenwerking en communicatie evenals academische en wetenschappelijke vaardigheden. Deze leerlijn bestaat uit verschillende modules die deze onderwerpen behandelen.

Op 20 juni aanstaande organiseert SOMT University of Physiotherapy het symposium ‘De manueeltherapeut als Extended Scope specialist in de Anderhalvelijns gezondheidszorg: Crossing borders’. Gerenommeerde experts als sprekers zijn uitgenodigd die de belangrijkste actuele en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Anderhalvelijnszorg aan u zullen presenteren.
In de Anderhalvelijnszorg kan de fysiotherapeut die opgeleid is als ‘Extended Scope Practitioner’ (ESP) een andere rol vervullen namelijk de rol van verwijzer naar de tweede lijn. Momenteel is deze route nog niet geformaliseerd, maar u kunt de nieuwe beroepscompetenties zich alvast eigen maken in onze ‘Masterclass Anderhalvelijns fysiotherapie, gericht verwijzen naar de tweede lijn’.
Op dit symposium wordt u op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen binnen dit nieuwe vakgebied. Door casuïstiek bespreking zullen de beroepscompetenties die noodzakelijk zijn in de nieuwe rol van Extended Scope fysiotherapeut worden besproken. Tevens is een gastspreker uit het Verenigd Koninkrijk aanwezig om de rol van de ESP competenties zoals daar al jaren met succes wordt toegepast, aan u te presenteren.

Sprekers:
Gerard van der Wees, voorzitter NVMT en NVES
Dr. Annelies Pool-Goudzwaard
Drs. Jonathan Thompson (UK)
Prof. Dr. Fred Schobben
Dr. Mark Havinga
Michiel Trouw, MMT

Zie nascholingskalender 20 juni 2018

Uitgangspunten

De cursussen zijn per specialisme georganiseerd volgens de inhoudelijke leerlijnen van onze masteropleidingen en de inhoud sluit aan bij het niveau van de deelnemer. Zo wordt gegarandeerd dat inhoud en niveau van de leerstof voortdurend wordt gevoed door onze actuele onderwijsprogramma’s. Ons aanbod is geënt op de principes van Evidence-Based Practice in combinatie met praktische vaardigheden die zorgen voor de link met de dagelijkse praktijk. Alle cursussen zijn competentiegericht en hebben een duidelijke relatie met uw eigen beroepspraktijk. Door deze uitgangspunten bewaken wij de kwaliteit van ons aanbod.

Agenda