Home Actueel Nieuws

Pauline Arnold promoveert op spierzwakte en vertraging van bewegen bij ouderen

20 maart 2018
Pauline Arnold promoveert op spierzwakte en vertraging van bewegen bij ouderen

Met trots mogen wij mededelen dat Pauline Arnold, opleidingshoofd van onze masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie, aan de Vrije Universiteit Brussel is gepromoveerd op een studie naar spierzwakte en vertraging van bewegen bij ouderen.

Spierzwakte en vermoeidheid bij ouderen

Ouder worden gaat gepaard met veranderingen in het neuromusculaire systeem en de aanwezigheid van een laaggradig ontsteking profiel, gekarakteriseerd door verhoogde concentraties van cytokines in het bloed. Beiden hebben een invloed op de aan leeftijd gerelateerde spierzwakte. Ouderen klagen vaak over vermoeidheid en bij spiervermoeidheid, een spierparameter die inzicht geeft in het spieruithoudingsvermogen bij ouderen, speelt inflammatie een rol.

Het onderzoek had twee doelen:

  1. inzicht geven in onderliggende mechanismen, die verondersteld worden bij te dragen aan spierzwakte en vertraging van bewegen bij ouderen en
  2. het effect van krachttraining bij ouderen op spieractivatie onderzoeken middels een systematisch literatuuronderzoek.

De onderzoeken tonen aan dat bij gezonde ouderen leeftijd gerelateerde veranderingen in vrijwillige spieractivatie, spierrekrutering en inflammatie betrokken zijn bij spierzwakte en vertraging van bewegen. Bij gehospitaliseerde patiënten met een acute infectie is sprake van lokale inflammatoire processen in de spier, die na een spiervermoeidheidstest, een afgenomen activiteit van spieren laat zien.

Training voor ouderen werkt

De literatuur geeft bewijs voor het effect van krachttraining op vrijwillige spieractivatie. Het spierpotentieel is er nog wel bij ouderen, maar wordt veelal onvoldoende gebruikt. Krachttraining is een effectieve interventie. De resultaten ondersteunen fysiotherapeuten en andere clinici in het adviseren van training interventies, met het doel om bij ouderen spierzwakte te verminderen en onafhankelijkheid langer te bewaren.

Bekijk de masteropleiding Fysiotherapie in de Geriatrie bij SOMT University of Physiotherapy

Lees de volledige PhD-thesis:  Muscle activation and muscle recruitment in relation to ageing and inflammation, Pauline Arnold